Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
Բնապահպանության ԵՎ ընդերքի տեսչական մարմինթույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map

 Մենյու
Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության
և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի
2021 թվականի հոկտեմբերի 28 -ի N Կ 6-Լ
հրամանի

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ  ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքային միավորի քանակը
1 2 3
Վարչական պաշտոններ
1. Տեսչական մարմնի ղեկավար 1
2. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
  Ընդամենը 4
Պետական հայեցողական պաշտոններ
3. Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական 2
4. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
  Ընդամենը 5
Հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1.Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության վարչություն
5. Վարչության պետ 1
Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին
6. Բաժնի պետ 1
7. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
8. Ավագ պետական տեսուչ 1
Հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժին
9. Բաժնի պետ 1
10. Գլխավոր պետական տեսուչ 1
11. Ավագ պետական տեսուչ 2
Ընդամենը 10
2.Ընդերքի վերահսկողության վարչություն
12. Վարչության պետ 1
Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների

 վերահսկողության բաժին

13. Բաժնի պետ 1
14. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
15. Ավագ պետական տեսուչ 1
Ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին
16. Բաժնի պետ 1
17. Գլխավոր պետական տեսուչ 8
18. Ավագ պետական տեսուչ 2
Ընդամենը 17
3.Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն
19. Վարչության պետ 1
20. Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող 1
Կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժին
21. Բաժնի պետ 1
22. Գլխավոր պետական տեսուչ 2
23. Ավագ պետական տեսուչ 1
Բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժին
24. Բաժնի պետ 1
25. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
26. Ավագ պետական տեսուչ 2
Ընդամենը 13
4.Որակի ապահովման վարչություն
27. Վարչության պետ 1
28. Վարչության պետի տեղակալ 1
29. Գլխավոր մասնագետ 4
Ընդամենը 6
5.Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն
30. Վարչության պետ 1
Ռիսկի գնահատման բաժին
31. Բաժնի պետ 1
32. Գլխավոր մասնագետ 1
33. Ավագ մասնագետ 1
Ռիսկի վերլուծության բաժին
34. Բաժնի պետ 1
35. Գլխավոր մասնագետ 2
36. Ավագ մասնագետ 1
37. Մասնագետ 1
Ընդամենը 9
6.Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության

վարչություն

38. Վարչության պետ 1
39. Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող 2
40. Գլխավոր իրավաբան 3
41. Գլխավոր մասնագետ 2
42. Ավագ իրավաբան 2
43. Փաստաթղթավար 1
Ընդամենը 11
7.Իրազեկման և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին
44. Բաժնի պետ 1
45. Գլխավոր մասնագետ 2
46. Ավագ մասնագետ 2
Ընդամենը 5
8.Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին
47. Լաբորատորիայի պետ 1
48. Գլխավոր մասնագետ 3
49. Ավագ մասնագետ 1
50. Մասնագետ 1
Ընդամենը 6
Տարածքային ստորաբաժանումներ
1.Երևանի տարածքային բաժին
51. Բաժնի պետ 1
52. Գլխավոր պետական տեսուչ 8
53. Ավագ պետական տեսուչ 3
54. Ավագ իրավախորհրդատու 1
55. Մասնագետ 1
Ընդամենը 14
2.Արագածոտնի տարածքային բաժին
56. Բաժնի պետ 1
57. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
58. Ավագ պետական տեսուչ 1
59. Ավագ իրավախորհրդատու 1
60. Մասնագետ 1
Ընդամենը 7
3.Արարատի տարածքային բաժին
61. Բաժնի պետ 1
62. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
63. Ավագ պետական տեսուչ 1
64. Ավագ իրավախորհրդատու 1
65. Մասնագետ 1
Ընդամենը 8
4.Արմավիրի տարածքային բաժին
66. Բաժնի պետ 1
67. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
68. Ավագ պետական տեսուչ 1
69. Ավագ իրավախորհրդատու 1
70. Մասնագետ 1
Ընդամենը 7
5.Գեղարքունիքի տարածքային բաժին
71. Բաժնի պետ 1
72. Գլխավոր պետական տեսուչ 6
73. Ավագ պետական տեսուչ 1
74. Ավագ իրավախորհրդատու 1
75. Մասնագետ 1
Ընդամենը 10
6.Լոռու տարածքային բաժին
76. Բաժնի պետ 1
77. Գլխավոր պետական տեսուչ 5
78. Ավագ պետական տեսուչ 4
79. Ավագ իրավախորհրդատու 1
80. Մասնագետ 1
Ընդամենը 12
7.Կոտայքի տարածքային բաժին
81. Բաժնի պետ 1
82. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
83. Ավագ պետական տեսուչ 1
84. Ավագ իրավախորհրդատու 1
85. Մասնագետ 1
Ընդամենը 8
8.Շիրակի տարածքային բաժին
86. Բաժնի պետ 1
87. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
88. Ավագ պետական տեսուչ 1
89. Ավագ իրավախորհրդատու 1
90. Մասնագետ 1
Ընդամենը 7
9.Սյունիքի տարածքային բաժին
91. Բաժնի պետ 1
92. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
93. Ավագ պետական տեսուչ 2
94. Ավագ իրավախորհրդատու 1
95. Մասնագետ 1
Ընդամենը 9
10.Վայոց ձորի տարածքային բաժին
96. Բաժնի պետ 1
97. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
98. Ավագ պետական տեսուչ 1
99. Ավագ իրավախորհրդատու 1
100. Մասնագետ 1
Ընդամենը 7
11. Տավուշի տարածքային բաժին
101. Բաժնի պետ 1
102. Գլխավոր պետական տեսուչ 5
103. Ավագ պետական տեսուչ 4
104. Ավագ իրավախորհրդատու 1
105. Մասնագետ 1
Ընդամենը 12
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

106. Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 1
107. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման մասնագետ 2
108. Վարորդ 2
109. Գործավար-օպերատոր 1
110. Հավաքարար 2
Ընդամենը 8
  Ընդհանուրը 195

 

Վերադառնալ