Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
Բնապահպանության ԵՎ ընդերքի տեսչական մարմինթույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

Հավելված
ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի
ղեկավարի 2019 թվականի ապրիլի 15-ի թիվ 74-Ա հրամանի

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ
ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

   
Պաշտոնի անվանումը
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
1.Ղեկավար1
2.Ղեկավարի տեղակալ1
3.Ղեկավարի տեղակալ1
4.Ղեկավարի տեղակալ1
Ընդամենը4
ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
1.Ղեկավարի օգնական1
2.Ղեկավարի օգնական1
3.Ղեկավարի տեղակալի օգնական1
4.Ղեկավարի տեղակալի օգնական1
5.Ղեկավարի տեղակալի օգնական1
Ընդամենը5
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ
I. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1.  Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության վարչություն
1.Վարչության պետ1
1.1.  Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Պետական տեսուչ1
1.2. Հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Պետական տեսուչ1
4.Պետական տեսուչ1
Ընդամենը10
2. Ընդերքի վերահսկողության վարչություն
1.Վարչության պետ1
2.1. Ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Ավագ պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ1
8.Պետական տեսուչ1
9.Պետական տեսուչ1
2.2. Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների վերահսկողության բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Պետական տեսուչ1
Ընդամենը14
3. Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն
1.Վարչության պետ1
3.1. Բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ1
3.2. Կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Պետական տեսուչ1
Ընդամենը12
4. Որակի ապահովման վարչություն
1.Վարչության պետ1
2.Վարչության պետի տեղակալ1
3.Գլխավոր մասնագետ1
4.Գլխավոր մասնագետ1
5.Գլխավոր մասնագետ1
6.Գլխավոր մասնագետ1
Ընդամենը6
5. Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն
1.Վարչության պետ1
5.1. Ռիսկի գնահատման բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Գլխավոր մասնագետ1
3.Առաջատար մասնագետ1
5.2. Ռիսկի վերլուծությունների բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Գլխավոր մասնագետ1
3.Առաջատար մասնագետ1
4.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը8
6. Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն
1.Վարչության պետ1
2.Գլխավոր մասնագետ1
3.Գլխավոր մասնագետ1
4.Գլխավոր մասնագետ1
5.Գլխավոր մասնագետ1
6.Առաջատար մասնագետ1
7.Առաջատար մասնագետ1
8.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը8
7. Իրազեկմանև հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Գլխավոր մասնագետ1
3.Գլխավոր մասնագետ1
4.Առաջատար մասնագետ1
5.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը5
8. Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Գլխավոր մասնագետ1
3.Գլխավոր մասնագետ1
4.Գլխավոր մասնագետ1
5.Առաջատար մասնագետ1
6.Առաջատար մասնագետ1
7.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը7
Ընդամենը` հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ70
II. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Երևանի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Ավագ պետական տեսուչ1
7.Ավագ պետական տեսուչ1
8.Ավագ պետական տեսուչ1
9.Պետական տեսուչ1
10.Պետական տեսուչ1
11.Պետական տեսուչ1
12.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
13.Առաջին կարգի մասնագետ1
14.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը14
2. Արագածոտնի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
7.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը7
3. Արարատի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
8.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը8
4. Արմավիրի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
7.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը7
5. Գեղարքունիքի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ1
8.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
9.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը9
6. Լոռու տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Ավագ պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ1
8.Պետական տեսուչ1
9.Պետական տեսուչ1
10.Պետական տեսուչ1
11.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
12.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը12
7. Կոտայքի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
8.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը8
8. Շիրակի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
7.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը7
9. Սյունիքի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ1
8.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
9.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը9
10. Վայոց ձորի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Պետական տեսուչ1
6.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
7.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը7
11. Տավուշի տարածքային բաժին
1.Բաժնի պետ1
2.Ավագ պետական տեսուչ1
3.Ավագ պետական տեսուչ1
4.Ավագ պետական տեսուչ1
5.Ավագ պետական տեսուչ1
6.Ավագ պետական տեսուչ1
7.Պետական տեսուչ1
8.Պետական տեսուչ1
9.Պետական տեսուչ1
10.Պետական տեսուչ1
11.Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու1
12.Առաջին կարգի մասնագետ1
Ընդամենը12
Ընդամենը` տարածքային ստորաբաժանումներ100
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
1.Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող
2.Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող
3.Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող
4.Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող
5.Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող
6.Իրավախորհրդատու
7.Մասնագետ՝ համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման
8.Գործավար-օպերատոր
9.Վարորդ
10.Վարորդ
11.Տնտեսվար
12.Առաքիչ
13.Հավաքարար
14.Հավաքարար
15.Պահակ
16.Պահակ
Ընդամենը16
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ195
Վերադառնալ