Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
Բնապահպանության ԵՎ ընդերքի տեսչական մարմինթույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map

 Մենյու

                                                                                                                     Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության

                                                                                         և ընդերքի  տեսչական մարմնի ղեկավարի

                                                                                    2021 թվականի սեպտեմբերի 27 -ի N Կ3-Լ  հրամանի

 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքային միավորի քանակը
1 2 3
Վարչական պաշտոններ
1. Տեսչական մարմնի ղեկավար 1
2. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
  Ընդամենը 4
Պետական հայեցողական պաշտոններ
3. Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական 2
4. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
  Ընդամենը 5
Հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1.Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի

վերահսկողության վարչություն

5. Վարչության պետ 1
Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին
6. Բաժնի պետ 1
7. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
8. Ավագ պետական տեսուչ 1
Հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժին
9. Բաժնի պետ 1
10. Գլխավոր պետական տեսուչ 1
11. Ավագ պետական տեսուչ 2
  Ընդամենը 10
2.Ընդերքի վերահսկողության վարչություն
12. Վարչության պետ 1
Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների

 վերահսկողության բաժին

13. Բաժնի պետ 1
14. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
15. Ավագ պետական տեսուչ 1
Ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին
16. Բաժնի պետ 1
17. Գլխավոր պետական տեսուչ 8
18. Ավագ պետական տեսուչ 2
  Ընդամենը 17
3.Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն
19. Վարչության պետ 1
Կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժին
20. Բաժնի պետ 1
21. Գլխավոր պետական տեսուչ 2
22. Ավագ պետական տեսուչ 1
Բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժին
23. Բաժնի պետ 1
24. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
25. Ավագ պետական տեսուչ 2
  Ընդամենը 12
4.Որակի ապահովման վարչություն
26. Վարչության պետ 1
27. Վարչության պետի տեղակալ 1
28. Գլխավոր մասնագետ 4
  Ընդամենը 6
5.Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն
29. Վարչության պետ 1
Ռիսկի գնահատման բաժին
30. Բաժնի պետ 1
31. Գլխավոր մասնագետ 1
32. Ավագ մասնագետ 1
Ռիսկի վերլուծությունների բաժին
33. Բաժնի պետ 1
34. Գլխավոր մասնագետ 2
35. Ավագ մասնագետ 1
36. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 9
6.Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության

վարչություն

37. Վարչության պետ 1
38. Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող 2
39. Գլխավոր իրավաբան 3
40. Գլխավոր մասնագետ 2
41. Ավագ իրավաբան 2
42. Փաստաթղթավար 1
  Ընդամենը 11
7.Իրազեկման և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին
43. Բաժնի պետ 1
44. Գլխավոր մասնագետ 2
45. Ավագ մասնագետ 2
  Ընդամենը 5
8.Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին
46. Բաժնի պետ 1
47. Գլխավոր մասնագետ 3
48. Ավագ մասնագետ 1
49. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 6
Տարածքային ստորաբաժանումներ
1.Երևանի տարածքային բաժին
50. Բաժնի պետ 1
51. Գլխավոր պետական տեսուչ 8
52. Ավագ պետական տեսուչ 3
53. Ավագ իրավախորհրդատու 1
54. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 14
2.Արագածոտնի տարածքային բաժին
55. Բաժնի պետ 1
56. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
57. Ավագ պետական տեսուչ 1
58. Ավագ իրավախորհրդատու 1
59. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 7
3.Արարատի տարածքային բաժին
60. Բաժնի պետ 1
61. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
62. Ավագ պետական տեսուչ 1
63. Ավագ իրավախորհրդատու 1
64. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 8
4.Արմավիրի տարածքային բաժին
65. Բաժնի պետ 1
66. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
67. Ավագ պետական տեսուչ 1
68. Ավագ իրավախորհրդատու 1
69. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 7
5.Գեղարքունիքի տարածքային բաժին
70. Բաժնի պետ 1
71. Գլխավոր պետական տեսուչ 6
72. Ավագ պետական տեսուչ 1
73. Ավագ իրավախորհրդատու 1
74. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 10
6.Լոռու տարածքային բաժին
75. Բաժնի պետ 1
76. Գլխավոր պետական տեսուչ 5
77. Ավագ պետական տեսուչ 4
78. Ավագ իրավախորհրդատու 1
79. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 12
7.Կոտայքի տարածքային բաժին
80. Բաժնի պետ 1
81. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
82. Ավագ պետական տեսուչ 1
83. Ավագ իրավախորհրդատու 1
84. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 8
8.Շիրակի տարածքային բաժին
85. Բաժնի պետ 1
86. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
87. Ավագ պետական տեսուչ 1
88. Ավագ իրավախորհրդատու 1
89. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 7
9.Սյունիքի տարածքային բաժին
90. Բաժնի պետ 1
91. Գլխավոր պետական տեսուչ 4
92. Ավագ պետական տեսուչ 2
93. Ավագ իրավախորհրդատու 1
94. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 9
10.Վայոց ձորի տարածքային բաժին
95. Բաժնի պետ 1
96. Գլխավոր պետական տեսուչ 3
97. Ավագ պետական տեսուչ 1
98. Ավագ իրավախորհրդատու 1
99. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 7
11. Տավուշի տարածքային բաժին
100. Բաժնի պետ 1
101. Գլխավոր պետական տեսուչ 5
102. Ավագ պետական տեսուչ 4
103. Ավագ իրավախորհրդատու 1
104. Մասնագետ 1
  Ընդամենը 12
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

105. Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 1
106. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման մասնագետ 1
107. Վարորդ 2
108. Տնտեսվար 1
109. Գործավար-օպերատոր 1
110. Առաքիչ 1
111. Հավաքարար 2
  Ընդամենը 9
  Ընդհանուրը 195
Վերադառնալ