Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
Բնապահպանության ԵՎ ընդերքի տեսչական մարմինթույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map

 Մենյու

 

Վիճակագրական հաշվետվության ձևեր և լրացման հրահանգներ

 

Մթնոլորտ

‹‹Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին›› վարչական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N2 — տա (օդ) (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

Ջուր

‹‹Ջրօգտագործման մասին›› վարչական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N2 — տա (ջրտնտ) (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

Թափոններ

‹‹Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին›› վարչական վիճակագրական հաշվետվություն,
Ձև N 1 — թափոն (տարեկան)
Ձևի լրացման հրահանգ

Վերադառնալ